องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังลึก
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
folder รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก สมัยสามัญที่ 1/2566 ครั้งที่3 วันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก สมัยสามัญที่ 1/2566 ครั้งที่2 วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก สมัยสามัญที่ 1/2566 ครั้งที่1 วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก สมัยสามัญที่4/2565 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก สมัยสามัญที่3/2565 ครั้งที่ 2 วันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก สมัยสามัญที่3/2565 ครั้งที่1 วันที่ 4 เดือน สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก สมัยสามัญที่2/2565 วันที่ 29 เดือน เมษายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก สมัยสามัญ สมัยแรก วันที่ 11 เดือน มกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก ครั้งแรก วันที่ 4 เดือน มกราคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก สมัยสามัญที่1/2564 ครั้งที่1 วันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก สมัยสามัญที่3/2564 ครั้งที่2 วันที่ 17 เดือน สิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก สมัยสามัญที่3/2564 ครั้งที่1 วันที่ 6 เดือน สิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก สมัยสามัญที่2/2564 ครั้งที่1 วันที่ 22 เดือน เมษายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1