องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังลึก
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
folder รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก สมัยสามัญที่3/2565 ครั้งที่1 วันที่ 4 เดือน สิงหาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก สมัยสามัญที่2/2565 วันที่ 29 เดือน เมษายน 2565
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก สมัยสามัญ สมัยแรก วันที่ 11 เดือน มกราคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก ครั้งแรก วันที่ 4 เดือน มกราคม 2564
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก สมัยสามัญที่1/2564 ครั้งที่1 วันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ 2564
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก สมัยสามัญที่3/2564 ครั้งที่2 วันที่ 17 เดือน สิงหาคม 2564
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก สมัยสามัญที่3/2564 ครั้งที่1 วันที่ 6 เดือน สิงหาคม 2564
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก สมัยสามัญที่2/2564 ครั้งที่1 วันที่ 22 เดือน เมษายน 2564
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1