องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังลึก
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิดจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหนองสองตอน-หนองจิกตีนเนิน หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิดจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ. 75-003 สายวังลึก-หนองตม หมู่ที่ 7 บ้านหนองตูม ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิดจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ. 75-001 สายภายในหมู่บ้านสองชั้น หมู่ที่ 3 บ้านสองชั้น ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ. ๗๕-๐๐๓ สายวังลึก-หนองตม หมู่ที่ ๗ บ้านหนองตูม ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหนองสองตอน-หนองจิกตีนเนิน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองสองตอน ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ. ๗๕-๐๐๑ สายภายในหมู่บ้านสองชั้น หมู่ที่ ๓ บ้านสองชั้น ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก เรื่องการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิดจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหนองสองตอน-หนองจิกตีนเนิน หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิดจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ. 75-003 สายวังลึก-หนองตม หมู่ที่ 7 บ้านหนองตูม ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิดจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ. 75-001 สายภายในหมู่บ้านสองชั้น หมู่ที่ 3 บ้านสองชั้น ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2565 - เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565)
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สาย สท.ถ 75-005 สายวังลึก-หนองหอย ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินลูกรังตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สาย สท.ถ 75-005 สายวังลึก-หนองหอย ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินลูกรังตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ฝั่งคลอง ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ฝั่งคลอง ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ 6 บ้านหนองตม ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาย ม.1 จำนวน 4 จุด คันคลองท่าสะใบ ม.5 จำนวน 1 จุด และตลิ่งคันคลองท่าสะใบ บริเวณฝาย ม.6 จำนวน 2 จุด ต.วังลึก อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5
1 - 20 (ทั้งหมด 26 รายการ) 1 2