messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังลึก
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก เรื่อง ประกาศผูัชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายไร่นายเจตนิพัทธ์ ยมเกิด - ไร่นายวี เสือชิต หมู่ 8 บ้านชะลาด ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเลียบคลองร้องตะแบก หมู่ 8 บ้านชะลาด ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยงิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายไร่นายเจตนิพัทธ์ ยมเกิด - ไร่นายวี เสือชิต หมู่ 8 บ้านชะลาด ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเลียบคลองร้องตะแบก หมู่ 8 บ้านชะลาด ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก เรื่อง การประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายหนองแจง หมู่ 8 บ้านชะลาด ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากไร่ น.ส.สมบูรณ์ เอมอยู่ - ไร่นายถวิล เอมอยู่ หมู่ 8 บ้านชะลาด ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย 70 ไร่ หมู่ 8 บ้านชะลาด ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองลวก หมู่ 8 บ้านชะลาด ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลายหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายหนองแจง หมู่ 8 บ้านชะลาด ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากไร่ น.ส.สมบูรณ์ เอมอยู่ - ไร่นายถวิล เอมอยู่ หมู่ 8 บ้านชะลาด ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย 70 ไร่ หมู่ 8 บ้านชะลาด ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองลวก หมู่ 8 บ้านชะลาด ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก เรื่อง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมท่อส่งน้ำจากบ้านนายสมพงษ์ ไทยมี - บ้านนายทนง แย้มเย็น หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ฝั่งคลอง ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.75-009 สายไร่ นายสำรวย บุญธานี - ถนนลาดยาง หมู่ที่ 3 บ้านสองชั้น ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2567)
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2566)
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก เรื่อง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
1 - 20 (ทั้งหมด 188 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10