องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังลึก
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
camera_alt ภาพกิจกรรม
โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.วังลึก [9 กันยายน 2565]
นายก อบต.วังลึกและคณะผู้บริหารได้ประประจำเดือนพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างเหมา [1 ตุลาคม 2564]
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญ สมัยแรก [1 ตุลาคม 2564]
โครงการฝึกอบรม ทำแผนพัฒนาตำบลและแผนพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [1 ตุลาคม 2564]
1 1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ)