องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังลึก
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้บริหารท้องถิ่น ประสภาฯ ปลัดและรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก [22 กุมภาพันธ์ 2567]
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุในเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [22 กุมภาพันธ์ 2567]
กิจกรรมการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ [16 กุมภาพันธ์ 2567]
กิจกรรมวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปีพ.ศ. 2567 [18 มกราคม 2567]
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 [13 มกราคม 2567]
นที่ 14 มิถุนายน 2566 ดร.มนู พุกประเสริฐ นายก อบจ.สุโขทัย พร้อมด้วยคณะ มอบเงินช่วยเหลือประชาชน ตามโครงการ อบจ.สุโขทัยช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ประจำปีงบประมาณ 2566 ของตำบลวังลึก จำนวน 16 ราย [14 มิถุนายน 2566]
โครงการฝึกอบรม ทำแผนพัฒนาตำบลและแผนพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [1 ตุลาคม 2564]
1 1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ)