องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังลึก
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 grade
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file แสดงผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview29
insert_drive_file รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview21
insert_drive_file การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี(ปีงบประมาณพ.ศ.2565) grade
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview19
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก สมัยสามัญที่ 2/2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview19

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.วังลึก ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ. 75-003 สายวังลึก-หนองตม หมู่ที่7 บ้านหนองตูม ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file ประกาศร่างประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.75-003 สายวังลึก-หนองตม หมู่ที่7 บ้านหนองตูม ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก เรื่อง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1

folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
find_in_page การเผยแพร่และการใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview27

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน