ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens ยี่ห้อ Acer X1228H โดยวิธีเฉพาะเจาะจง