ชื่อเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.วังลึก ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ชื่อไฟล์ : Aa5UpvOWed84230.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้