ชื่อเรื่อง : รณรงค์งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด
รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในพื้นที่รณรงค์งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด ด้วยในช่วงฤดูแล้งของทุกปี พื้นที่เกือบทุกภาคของประเทศไทยมักประสบปัญหาอัคคีภัยและหมอกควันไฟป่า ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดวิกฤติมลพิษทางอากาศ ทำให้ฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน และถือเป็นสาธารณภัยที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพอนามัยของประชาชน คุณภาพสิ่งแวดล้อม และทัศนวิสัยในการคมนาคมทั้งทางบก และทางน้ำ ด้วยความปรารถนาดีจาก องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก
ชื่อไฟล์ : jIsRkVGFri60331.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 8kRR7IFFri60337.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : jJ2cW0nFri60344.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้