ชื่อเรื่อง : ประกาศกำหนดจำนวนสมัยประชุมสภา ระยะเวลา และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2566 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567

ชื่อไฟล์ : ooPFXb8Wed71121.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้