ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก เรื่อง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อไฟล์ : LzSaS5SFri65246.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้