องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังลึก
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
มาตรฐานถนน ทางเดินและทางเท้า
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 54
มาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 39
มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 46
มาตรฐานอ่างเก็บน้ำและเขื่อนขนาดเล็ก
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 51
มาตรฐานทางระบายน้ำ
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 59