องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังลึก
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
collections การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [8 มีนาคม 2566]
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล “แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก เพื่อติดตามและประเมินพัฒนาตำบล” [25 พฤศจิกายน 2565]
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนฯ เพื่อพิจารณาการช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ ห้องประชุม อบต.วังลึก [16 พฤศจิกายน 2565]
ประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [18 ตุลาคม 2565]
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ [18 ตุลาคม 2565]
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ [18 ตุลาคม 2565]
1 1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ)