องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังลึก
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
20 กุมภาพันธ์ 2567
find_in_page แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] โดย : admin เปิดอ่าน : 7
19 ธันวาคม 2566
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2566 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 16
19 ธันวาคม 2566
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 15
28 มิถุนายน 2566
insert_drive_file บัญชีโครงการ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่4/2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 36
24 กุมภาพันธ์ 2566
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 67
27 ตุลาคม 2565
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] [ไฟล์9] [ไฟล์10] [ไฟล์11] [ไฟล์12] [ไฟล์13] [ไฟล์14] [ไฟล์15] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 123
26 กรกฎาคม 2565
insert_drive_file ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน poll โดย : authorities_admin เปิดอ่าน : 63
26 กรกฎาคม 2565
insert_drive_file ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. poll โดย : authorities_admin เปิดอ่าน : 62
26 กรกฎาคม 2565
insert_drive_file ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฎิบัติ | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] poll โดย : authorities_admin เปิดอ่าน : 52
26 กรกฎาคม 2565
insert_drive_file ส่วนที่ 4.การติดตามและประเมินผล poll โดย : authorities_admin เปิดอ่าน : 72
30 มีนาคม 2565
insert_drive_file ผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll โดย : authorities_admin เปิดอ่าน : 69
23 กันยายน 2564
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 poll โดย : authorities_admin เปิดอ่าน : 74
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1