messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังลึก
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
folder คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
คู่มือบริการประชาชนสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
่มือสำหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่ สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
คู่มือสำหรับประชาชน: การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
คู่มือสำหรับประชาชน: การรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1