องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังลึก
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
folder ระเบียบและคู่มืองานบริหารบุคคล
insert_drive_file ระเบียบกระทรวจมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file คู่มือการมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทน
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file คู่มือความรู้ที่จำเป็นของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file คู่มือการกำหนดสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น "คู่มือสมรรถนะประจำตำแหน่งงาน"
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1