องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังลึก
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุแต่งตั้งการย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลือนขั้นเงินเดือน
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ การสร้างขวัญกำลังใจ แก่พนักงานสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 15
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1