องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังลึก
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
folder ประกาศเกี่ยวกับงานบริหารทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) และประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศ ก.จ. ก.ท. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลปฏิบัติงานทางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับ2) พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
1 - 3 (ทั้งหมด 3 รายการ) 1