ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย ... วิสัยทัศน์ "ถนนดี มีไฟฟ้า  หาแหล่งน้ำ นำความรู้ ดูแลอนามัยและสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมอาชีพ"

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
ป
 
นางปาลิณีย์  ชัยพิริยดำรงค์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล 8
เบอร์ติดต่อ 08-1886-1552

 

ตอง

นายอนุสร   ประมูลสิน

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก

เบอร์ติดต่อ 08-9563-5506