ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย ... วิสัยทัศน์ "ถนนดี มีไฟฟ้า  หาแหล่งน้ำ นำความรู้ ดูแลอนามัยและสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมอาชีพ"

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก 
 
    
 
ประธานสภา อบต. วังลึก
 
                       

 

   
       
     รองประธานสภา อบต.
 
 
เลขานุการสภา
 

 

 

 

 

   

 

   

      

 

 

 

  

 
    
 สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1
 
      
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2
 
     
สมาชิกสภา อบต.วังลึก หมู่ 3
 
 
 สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4
 
   
  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5
 

  

   

  

 
 
   
  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6
 
   
  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7
 
     
  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8