ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย ... วิสัยทัศน์ "ถนนดี มีไฟฟ้า  หาแหล่งน้ำ นำความรู้ ดูแลอนามัยและสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมอาชีพ"

2.ประกาศการกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ระยะเวลา ประจำปี 2564 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565