นายก

 

   " เรียน พ่อแม่พี่น้อง ประชาชน ชาวตำบลวังลึกที่เคารพรักทุกท่าน องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชาชนมากที่สุดอีกทั้งยังเป็นการปกครอง ของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน ผู้บริหารงานล้วนมา จากตัวแทนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งสิ้นกระผมหวังว่าการให้บริการสาธารณะของเราจะนำประโยชน์ให้กับประชาชนชาวตำบลวังลึกและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้พ่อแม่พี่น้องได้ในระดับหนึ่งซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึกจะหาวิถีทางแก้ไขปัญหาของพี่น้องให้มากที่สุดครับ '' 

 

 

   นายสัญญา  น้อยผล

    นายก อบต.วังลึก

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย ... วิสัยทัศน์ "ถนนดี มีไฟฟ้า  หาแหล่งน้ำ นำความรู้ ดูแลอนามัยและสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมอาชีพ"

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังลึก

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังลึก

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2563 ณ.วัดหัวฝ่าย

106065994  

  • new ➽ วันที่ 22 มิถุนายน 2563
  • องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึกร่วมกับวัดหัวฝ่าย
  • จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2563

กอ.รมน. สุโขทัย นำโดย ร.ต.สุชาติ ท้วมนาค หัวหน้าชุดวิทยากร ขุนด่าน กอ.รมน.สุโขทัย

 

102406767 1530466350464782 5767763517912139627 o
วันที่ 11 มิ.ย. 2563 เวลา 09.00 น.
กอ.รมน. สุโขทัย นำโดย ร.ต.สุชาติ ท้วมนาค
หัวหน้าชุดวิทยากร ขุนด่าน กอ.รมน.สุโขทัย
ได้จัดทำโครงการสานเสวนาและสันทนาการ (ขุนด่าน)
เพื่อประเมินผลและติดตามการแพร่ระบาดของโควิด-19.
และให้การรับรู้แก่ ผู้นำท้องถิ่น/ผู้นำชุมชน อสม.
ณ ห้องประชุม อบต.วังลึก

 

 

โครงการฝึกอบรมจัดทำแผนพัฒนาตำบลและแผนพัฒนาหมู่บ้านประจำปีงบประมาน พ.ศ.2563

01
➽โครงการฝึกอบรมจัดทำแผนพัฒนา
ตำบลและแผนพัฒนาหมู่บ้าน
ประจำปีงบประมาน พ.ศ.2563

 

 

โครงการพัฒนาและรณงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

                                                                                                          

ปลูกแฝก
 new  ➽24 มิ.ย.2563 สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย
ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดสุโขทัย อบต.วังลึก
ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น ประชาชน จิตอาสา ตำบลวังลึก
ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก ตามโครงการพัฒนาและรณงค์
การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ณ บริเวณสระเก็บน้ำสาธารณะ หมู่ 1 บ้านวังลึก

 

 

 

การป้องกันการทุจริต ในการบริหารงานในองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึกประจำปี พ.ศ.2563

 

777
ผู้บริหาร อบต.วังลึก โดย นายสัญญา น้อยผล 
ร่วมกับสมาชิกสภา อบต.วังลึก ร่วมแสดงเตนารมณ์ 
การป้องกันการทุจริต ในการบริหารงาน อบต.

 

 

 

 
   face   doe2 
 ima60        doe
         doe3
     
 dla logo

 

 

 3