ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย ... วิสัยทัศน์ "ถนนดี มีไฟฟ้า  หาแหล่งน้ำ นำความรู้ ดูแลอนามัยและสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมอาชีพ"

นายก
   '' เรียน พ่อแม่พี่น้อง ประชาชน ชาวตำบลวังลึกที่เคารพรักทุกท่าน องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชาชนมากที่สุด อีกทั้งยังเป็นการปกครอง ของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน ผู้บริหารงานล้วนมา จากตัวแทนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งสิ้น กระผมหวังว่าการให้บริการสาธารณะของเรา จะนำประโยชน์ให้กับประชาชนชาวตำบลวังลึกและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้พ่อแม่พี่น้องได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึกจะหาวิถีทางแก้ไขปัญหาของพี่น้องให้มากที่สุดครับ ''

 

        นายสัญญา  น้อยผล

            นายก อบต.วังลึก

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังลึก

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังลึก

ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก ปี 2561

kom2 pan

 

 

 

 

 

 
   face   doe2 
 ima60        doe
         doe3

      

 3