คณะ 

 

 

 

 

 

                 นายสัญญา น้อยผล

         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย ... วิสัยทัศน์ "ถนนดี มีไฟฟ้า  หาแหล่งน้ำ นำความรู้ ดูแลอนามัยและสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมอาชีพ"

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังลึก

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังลึก

ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการกำกับติดตามและประเมินผล “แผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

22  

  • วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น.

    ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการกำกับติดตามและประเมินผล “แผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดย กอ.รมน.จังหวัดสุโขทัย นำโดยพ.อ.เฉลิมเกียรติ ขวัญเมือง
    หัวหน้าฝ่ายการข่าว กอ.รมน.จังหวัดสุโขทัย

กสน. บ้านด่านลานหอย จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ

S  4841480 12 กุมภาพันธ์ 2564 กศน. บ้านด่านลานหอย จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ แก่นักเรียนผู้สูงอายุบ้านหนองตม โดยมีแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย เป็นวิทยากรให้ความรู้การดูแลสุขภาพ การออกกำลัง และกิจกรรมนันทนาการ ณ วัดหัวฝาย หมู่ 6 บ้านหนองตม

 

 

7 ม.ค. 2564 ประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการฯ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.วังลึก เพื่อพิจารณาแผนงานโครงการ

                                                                                                          

S  4841482

➽ 7 ม.ค. 2564 ประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการฯ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.วังลึก เพื่อพิจารณาแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม อบต.วังลึก

 

 

 

การป้องกันการทุจริต ในการบริหารงานในองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึกประจำปี พ.ศ.2564

 

ท        

➽ผู้บริหาร อบต.วังลึก โดย นายสัญญา น้อยผลร่วมกับสมาชิกสภาอบต.วังลึกกิจกรรมให้ความและสร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตและแสวงหาผลประโยชน์ทับซ้อน แก่พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างและลูกจ้างอบต.วังลึก พ.ศ.2564

 

 

 

 

 
   face   doe2 
 ima60        doe
         doe3
     
 dla logo

 

 

 3